Hjem
Hjem
 
25.10.2019
Hva skjer - Hvor - Når 2019

Hva skjer - Hvor - Når 2019

Til lærlinger, faglig ledere og veiledere.

(Faglig ledere bes om å distribuere dette skrivet samt vedlegget til aktuelle veiledere. Lærlinger får informasjonen tilsendt direkte)

«Hva skjer–Hvor–Når?»

Oktober 2019

  

Hei og takk for sistJ

 

  • Godt i gang?? Håper dere er godt i gang med fagopplæring ute på lærestedene og at både veiledning og godt læringsmiljø – samt dokumentasjon/og å ta ansvar for egen læring - er i rute. Ta kontakt dersom utfordringer med OLKWeb!!

 

  • Nytt/endringer på Lister Opplæringskontor fra 1. november:Anne Karin Skårva tiltrer som daglig leder 1. november. Parallelt går Liv Tone Larsen over i rådgiverstilling i 50% og Renathe Omas prosjektstilling på OLKWeb opphører fra samme dato. Hjertelig takk til Renathe for samvittighetsfullt og dyktig utført arbeid i mer enn 2 år…., og velkommen til Anne Karin som skal videreføre både OLKWeb, oppfølging av lærlinger/lærestedene, samt den daglig drift av Lister Opplæringskontor!! Spennende omstillinger på gang her😊

 

  • Lærlingeundersøkelsen 2019 starter allerede denne uka: Alle andreårslærlinger skal delta i undersøkelsen som er initiert av Utdanningsdirektoratet, og blir administrert av utdanningsavdelingen på fylket. 2 års lærlinger får tilsendt SMS fra fylket, med info om hvordan å gjennomføre undersøkelsen. Dere har forpliktet dere på å delta på lærlingeundersøkelsen da dere takket ja til læreplass😊 Så her skal vi ha 100% deltakelse!! Lykke til!

 

  • Første lærlingesamtale mellom 1. års lærling og Lister Opplæringskontor har «forsvunnet» fom denne høsten. Årsaken er at nå signeres lærekontrakten elektronisk – i motsetning til tidligere år da vi på Opplæringskontoret sammen med faglig leder avla alle 1. års lærlingene individuelle besøk for å signere lærekontrakt i fellesskap, samt ha en prat om hvordan oppstart læretid hadde forløpt. Vi ønsker derfor i år å komme ut på lærestedene på en «hurtigvisitt» og hilse på dere som er «nye» i år😊Vi avtaler med faglig leder – og så hører dere fra oss. Men – skulle det være noe dere ønsker å ta opp før vi rekker rundt til alle – send en mail eller SMS – så tar vi det der fra!!

 

  • Utdanningsmesser/Yrkesvalg 2019: Arrangeres i Flekkefjord/Ueneshallen torsdag 14.november, og i Farsund/Eilert Sundhallen tirsdag 19. november. Representanter i Rådgiverteamet deltar!!

 

  • Rådgiverteamet 2019-2020: På Lunsjmøte i Rådgiverteamet 8. oktober – ble det valgt vara til styret/representant til neste år i styret.Vedlagt følger oversikt over valgte kontaktpersoner/medlem Rådgiverteam for læreåret 2019-2020. Ta kontakt med «din» representant ved behov!

 

  • Ha en finfin fagopplæringshøst!!

 

Hilsen

Oss på Lister Opplæringskontor; Anne Karin & Renathe & Liv Tone!!

 

Last ned dokumentet her. 

Andre aktuelle saker

Kopirett © 2020 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro