Hjem
Hjem
 
9.8.2019
Kick-off-2019

Kick-off-2019

 

1. og 2. års lærlinger

Fagansvarlige og veiledere læreåret 2019-2020

(Fagansvarlige bes om å distribuere invitasjonen/programmet til veilederlæreåret 2019-2020)

Kick-Off-samlinger-2019

Velkommen til oppstartsamling for læreåret 2019-2020!!

• Oversikten nedenfor viser hvor og når ”Kick-Off-2019” arrangeres.
• Du møter på samlingen i den kommunen du har/har fått læreplasser i, eller er veileder/faglig leder i.
• Obligatorisk deltakelse for alle lærlinger og alle med veilederansvar læreåret 2019-2020.

Lærebedrifter i

Møtedato

Tidspunkt

Møtested

Kvinesdal

Torsdag 22. 08.19

Kl. 09.30-14.00

Kulturhuset-Kvinesdal

Flekkefjord/Sirdal

Fredag 23.08.19

Kl. 09.30-14.00

Grand Hotell-Flekkefjord

Farsund

Mandag 26.08.19

Kl. 09.30-14.00

Kommunestyret-Farsund

Lyngdal/Hægebostad/DDV

Torsdag 29.08.19

Kl. 09.30-14.00

Kommunestyret-Lyngdal

 

Program

Kl. 09.30 - 11.30

Kl. 11.30 - 12.00

Kl. 12.00 14.00

▪ Presentasjon av deltakerne
▪ Generell info
Veien til fagbrev
Plikter-Rettigheter
Lærling-Lærebedrift
Kvalitetssikring
▪ OLKWeb-Lister
▪ Spørsmål? Avklaringer!!

 

Lunsj

 

 

▪ Valg av kontaktperson til

rådgiverteam/styret

▪ Etablere kollokvier:
Avklare hyppighet
Utarbeide møteplan 
Velge tema
▪ Signere lærekontrakter

 

 

 

Annet å huske på

• Alle må ha PC eller nettbrett tilgjengelig da mye av info’n presenteres elektronisk.
• Påmelding: 
Grunnet lunsjbestilling må jeg ha påmelding fra veiledere/faglige ledere
Fyll ut vedlagte påmeldingsskjema og send det tilrenathe@opplaringskontor.no senest 3 dager før samling
Lærlingene trenger ikke å melde seg på da vi har navn/lærested-oversikt på dere!!
• Spørsmål/uklarheter? Ta kontakt😊

 

Vel møtt!

Ønskes du av oss på 

Lister Opplæringskontor, den 8. august 2019

Liv Tone - Renathe Anne Kari 

 

 

Last ned programmet og påmelding her

Andre aktuelle saker

Kopirett © 2019 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro