Hjem
Hjem
 
19.11.2016
PSYKOSOSIALT ARBEID I FLERKULTURELLE KONTEKSTER

PSYKOSOSIALT ARBEID I FLERKULTURELLE KONTEKSTER

 undefined

VARIGHET

Deltid

STUDIEPOENG

15

OMFANG

1 år

START

Vår 2017

STUDIESTED

Campus Grimstad og 1 uke på Lesbos

Om dette tilbudet

Møte med migranter, flyktninger og etniske minoriteter kan ofte representere utfordringer for ansatte i hjelpetjenester, skoler og barnehager. Å etablere seg i et nytt land kan være en psykisk og sosial påkjenning. I dette skjæringspunktet har vi etablert kurset Psykososialt arbeid i flerkulturelle kontekster. Her kan du tilegne deg kunnskaper knyttet til migrasjonsprosesser, integrasjon og kryss-kulturelle møter. Psykisk helse og traumatisering blir tematisert og kurset gir kunnskap om ulike måter å drive psykososialt arbeid med flyktninger og migranter på.

Målgruppe for tilbudet vil være relevant for deg som på ulike måter jobber med migranter og flyktninger og i sammenhenger der flere kulturer møtes. Det vil være relevant for fagfolk innenfor helse, skole- oppvekst og voksenopplæring/kvalifisering, flyktningmottak, bosetting, barnevern, NAV, frivillig sektor osv.

Opptakskrav

Bestått bachelorgrad innen relevante fag (helse-, sosial, pedagogiske, samfunnsvitenskapelige mm. I tillegg kreves minst ett års relevant arbeidserfaring).

Oppbygging

Videreutdanningen består av samlinger på campus, nettbasert undervisning og en obligatorisk ukesamling ved UiAs kurssenter på Lesvos, Hellas i uke 27. Timeplan for samlingene og program for ukesamlingen på Lesbos vil bli lagt ut her.

Hva lærer du

Gjennom studiet får du kunnskaper om migrasjon, migrasjonsprosesser, og psykososiale utfordringer som er relevante i denne sammenhengen, inkludert traumatisering. Dette vil være hovedtema i første bolk av kurset. Andre bolk vil foregå på UiAs kurssenter på Lesvos, Hellas, og ha mer fokus på kunnskap om kultur og kulturelle prosesser som har betydning for tjenesteyting. Her vil vi bruke ulike arbeidsformer som forelesninger, ekskursjoner, øvelser og veiledning for å utvikle kulturell kompetanse hos deltakerne. Tredje og siste bolk vil ha hovedfokus på ulike psykososiale arbeidsmåter og innsatsområder i forhold til integreringsarbeid.

Etter videreutdanningen vil du:

  • ha kunnskap om migrasjonsprosesser, menneskerettigheter, internasjonale og nasjonale føringer
  • ha kunnskap om relevante psykososiale utfordringer, inkludert traumatisering og betydningen dette har for psykisk helse og fungering i samfunnet
  • ha kunnskap om og kunne analysere kulturens, familiens og tjenestekontekstens betydning for psykososialt arbeid med personer som har minoritetsbakgrunn
  • kunnskaper om ulike måter å drive psykososialt arbeid med flyktninger og migranter

Praktisk informasjon

Emnet vil delvis foregå på Lesvos, Hellas. Reise og opphold dekkes av deltakerne selv. Deltakerne bør beherske engelsk.

Arbeidsformer og omfang

Emnet består av forelesninger, seminarer og ekskursjoner fordelt på tre bolker. Noe av undervisningen vil være nettbasert. Emnet innebærer en ukesamling ved UiAs kurssenter på Lesvos, Hellas.

 

Eksamen

Eksamen består av en mappe med ett individuelt arbeid, og ett gruppearbeid. Gradert karakter.

Les om fjorårets kurs (dette kurset var uten studiepoeng).

Forbehold om godkjenning i fakultetsstyret og nok søkere til kurset.

Søk EVUWeb

 Send studiet på mail

SØKNADSFRIST

1. februar 2017

Slik søker du 

SPØRSMÅL OM OPPTAK TIL STUDIET?

 38 14 24 13

 evuopptak@uia.no

ANTALL PLASSER

30

 

LES DEN FULLE ARTIKKELEN HER. 

 

Andre aktuelle saker

Kopirett © 2019 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro