Hjem
Hjem
 
25.10.2017
Rådgiverteamet 2017-2018

Rådgiverteamet 2017-2018

  

Rådgiverteamet 2017-2018

 

 

Målsetting og mandat

Målsetting

Mandat

 

Rådgiverteamet skal:

  • Sikre gjennomgående representasjon og medbestemmelse
  • Består av de 7 valgte kontaktpersonene, lærlingerepresentant i styret og daglig leder i Lister Opplæringskontor
  • Velge vararepresentant/representant til Lister Opplæringskontors styre/ kandidat til Yrkesopplæringsnemnda mv.
  • Ha 2-3 samlinger årlig med Lister Opplæringskontor

 

 

Rådgiverteamet skal:

§  Være høringsinstans og pådrivere i saker som angår lærlingene

  • Være aktiv i valg av tema til lærlingeforum

§  Delta i rekrutteringsarbeidet ved å representere eget fag og Lister Opplæringskontor på ulike rekrutteringsarenaer og på yrkes/utdanningsmesser

  • Velge profileringsartikler for inneværende læreår – innenfor en gitt kostnadsramme
  • Komme med innspill/gode idéer til tiltak som fremmer fagopplæring i bedrift

Ajourført pr. 22.09.17

 

 

 

 

 

Kommune/Lærling

Funksjon

Lærefag

Telefon

E-post adresse

Kvinesdal

Fredrik A Pedersen

Petter Bye

 

Repr.

Vara

 

Helsefag

I-kokk

 

97521475

94813436

 

Fredrik.aron.pedersen@hotmail.no   

Petterbye13@gmail.com  

Lyngdal

Rita E Holen

Vilde Pedersen

 

Repr.

Vara

 

BUA

Helse

 

90972250

98645682

 

rita@vodden.no

vilde.pedersen@live.no

Hægebostad

Rebekka Olsen

Gerd E Henriksen   

 

Repr.

Vara

 

Bua

Helse

 

41516203

95800688

 

 

rekagauvik@hotmail.com

kleiva-engedal@hotmail.com  

Farsund

Susanne G Kristiansen

Linn Therese Sødal

 

 

Repr.

Vara

 

Bua

Helse

 

94981723

47907088

 

Sanne95@live.no

Linn_sodal@hotmail.com 

Flekkefjord

Anne Lene B Endresen

Synnøve Oftedal

 

Repr.

Vara

 

Ktr/adm.

I-kokk

 

40072045

95869945

 

Annelene94@hotmail.com

Synne_oftedal@hotmail.com

Sirdal

Trine Anette Åsemoen

Tøri T Skretting

 

Repr.

Vara.

 

Helse

BUA

 

41843514

91555862

 

tinenette@hotmail.com  

frosk_94@hotmail.com   

DDV

Stian R Halvorsen

Anders M Halvorsen

 

Repr.

Vara

 

IKT

IKT

 

93647530

45414080

 

halvorsenstian@outlook.com   

andreas-h1999@hotmail.com  

Andre/verv

 

 

 

 

Lærlingerepresentant

Lister Oppl.ktr styre

Tøri T Skretting

 

 

 

 

 

 

91555862

 

 

Tori.skretting@sirdal.kommune.no

Vararepresentant

Lister Oppl.ktr styre

Fredrik A Pedersen

 

 

 

 

97521475

 

 

Fredrik.aron.pedersen@hotmail.no

Kandidat til repr. i

Yrkesopplæringsnemnda

Fredrik A Pedersen

 

 

 

 

97521475

 

 

Fredrik.aron.pedersen@hotmail.no

Møteleder/sekretær rådgiverteam

Liv Tone Larsen 

 

 

 

 

91191548

 

 

lister@opplaringskontor.no

Andre

Kristoffer Niemi-Olsen

Lars K Berge

 

 

Lærlombud

LO ung

 

 

47363930

95948195

 

Kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

Lars.berge@lo.no

 

Last ned dokumentet her.

Andre aktuelle saker

Kopirett © 2019 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro