Hjem
Hjem
 
9.10.2018
Rådgiverteamet 2018-2019

Rådgiverteamet 2018-2019

 

 

Rådgiverteamet 2018-2019

 

 

Målsetting og mandat

Målsetting

Mandat

 

Rådgiverteamet skal:

  • Sikre gjennomgående representasjon og medbestemmelse
  • Består av de 7 valgte kontaktpersonene, lærlingerepresentant i styret og daglig leder i Lister Opplæringskontor
  • Velge vararepresentant/representant til Lister Opplæringskontors styre/ kandidat til Yrkesopplæringsnemnda mv.
  • Ha 2-3 samlinger årlig med Lister Opplæringskontor

 

 

Rådgiverteamet skal:

§  Være høringsinstans og pådrivere i saker som angår lærlingene

  • Være aktiv i valg av tema til lærlingeforum

§  Delta i rekrutteringsarbeidet ved å representere eget fag og Lister Opplæringskontor på ulike rekrutteringsarenaer og på yrkes/utdanningsmesser

  • Velge profileringsartikler for inneværende læreår – innenfor en gitt kostnadsramme
  • Komme med innspill/gode idéer til tiltak som fremmer fagopplæring i bedrift

Ajourført pr. 05.11.2018

 

 

 

 

 

Kommune/Lærling

Funksjon

Lærefag

Telefon

E-post adresse

Kvinesdal

Konstanse V. Nilsen

Petter Bye

 

Vara

 

Helsefag

I-kokk

 

91171080

94813436

 

Konstanse.v.nilsen@gmail.com

Petterbye13@gmail.com  

Lyngdal

Tina Louise Engesæth

Rita E Holen

 

 

Vara

 

Helsefag

BUA

 

99461368

90972250

 

tinalouiseengeseth@outlook.com

rita@vodden.no

 

Hægebostad

Amalie Hellestøl

Rebekka Olsen  

 

Vara

 

 

BUA

BUA

 

97470820

41516203

 

 

 

Anne.lene.hellestol@elite.as

rekagauvik@hotmail.com  

Farsund

Theresa W Krag

Susanne G Kristiansen

 

 

Vara

 

BUA

BUA

 

41179442

94981723

 

theresawkrag@hotmail.com

Sanne95@live.no 

Flekkefjord

Michelle Ø Høiland

Synnøve Oftedal

 

Vara

 

BUA

I-kokk

 

97760554

95869945

 

Michelle.ostensen@hotmail.com

Synne_oftedal@hotmail.com

Sirdal

Heidi Brådli

Trine Anette Åsemoen

 

 

Vara.

 

IKT

Helsefag

 

92870537

41843514

 

heidibraadli@live.no  

trinenette@hotmail.com   

DDV

Michael Nalon Evensen

Stian R Halvorsen

 

 

Vara

 

IKT

IKT

 

944781220

493647530

 

michaelnalon@hotmail.com

halvorsenstian@outlook.com 

Andre/verv

 

 

 

 

Lærlingerepresentant

Lister Oppl.ktr styre

Fredrik A Pedersen

 

 

 

 

 

97521475

 

 

Fredrik.aron.pedersen@hotmail.no

Vararepresentant

Lister Oppl.ktr styre

Konstanse V Nilsen

 

 

 

Helsefag

 

 

91171080

 

 

Konstanse.v.nilsen@gmail.com

Kandidat til repr. i

Yrkesopplæringsnemnda

Fredrik A Pedersen

 

 

 

 

97521475

 

 

Fredrik.aron.pedersen@hotmail.no

Møteleder/sekretær rådgiverteam

Liv Tone Larsen

Renathe Oma 

 

 

 

 

91191548

47507299

 

 

lister@opplaringskontor.no

renathe@opplaringskontor.no

Andre

Kristoffer Niemi-Olsen

Lars K Berge

 

 

Lærlombud

LO ung

 

 

47363930

95948195

 

Kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

Lars.berge@lo.no

 

 

Last ned dokumentet her

Andre aktuelle saker

Kopirett © 2019 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro