Hjem
Hjem
 
25.10.2019
Rådgiverteamet 2019-2020

Rådgiverteamet 2019-2020

Rådgiverteamet 2019-2020

 

 

 

 

 

Målsetting og mandat

Målsetting

Mandat

 

Rådgiverteamet skal:

  • Sikre gjennomgående representasjon og medbestemmelse
  • Består av de 7 valgte kontaktpersonene, lærlingerepresentant i styret og daglig leder i Lister Opplæringskontor
  • Velge vararepresentant/representant til Lister Opplæringskontors styre/ kandidat til Yrkesopplæringsnemnda mv.
  • Ha 2-3 samlinger årlig med Lister Opplæringskontor

 

 

Rådgiverteamet skal:

§  Være høringsinstans og pådrivere i saker som angår lærlingene

  • Være aktiv i valg av tema til lærlingeforum

§  Delta i rekrutteringsarbeidet ved å representere eget fag og Lister Opplæringskontor på ulike rekrutteringsarenaer og på yrkes/utdanningsmesser

  • Velge profileringsartikler for inneværende læreår – innenfor en gitt kostnadsramme
  • Komme med innspill/gode idéer til tiltak som fremmer fagopplæring i bedrift

Ajourført pr. 18.09.2019

 

 

 

 

 

Kommune/Lærling

Funksjon

Lærefag

Telefon

E-post adresse

Kvinesdal

Hanne W Nilsen

Konstanse V. Nilsen

 

 

 

Aktivitør

Helsefag

 

 

47668687

91171080

 

 

hawonil@outlook.com

Konstanse.v.nilsen@gmail.com  

Lyngdal

Linn Åmland

Tina Louise Engesæth

 

 

Vara

 

 

BUA

Helsefag

 

 

98473239

99461368

 

 

linnaamlnad@hotmail.com

tinalouiseengeseth@outlook.com

 

Hægebostad

Cecilie Eriksen

Anette Haugland Nilsen

 

Vara

 

 

BUA

BUA

 

94840722

95904067

 

 

Cecilie_eriksen@hotmail.com

anettehauglandnilsen@gmail.com   

Farsund

Susanne D Bjørnestad

Alise Johanna Rosseland

Vanja Karina H Willumsen

 

Vara 1

Vara 2

 

Helsefag

BUA

Helsefag

 

92064152

93876364

90026182

 

susibjo@gmail.com

lista123@outlook.com

vanja.karina1994@hotmail.com

Flekkefjord

Ida Marie Teige

Theresa Weier Krag

 

Vara

 

Helsefag

BUA

 

47600078

41179442

 

idamtei@icloud.com

theresawkrag@hotmail.com   

 

Sirdal

Runa Abrahamsen

Heidi Brådli

 

 

Vara

 

 

Helsefag

IKT

 

 

48077156

92870537

 

 

Abrahamsen00runa@gmail.com

heidibraadli@live.no  

   

DDV

Nataniel Skille

Michael Nalon Evensen

 

 

Vara

 

IKT

IKT

 

48059338

944781220

 

 

Nataniel404@gmail.com

michaelnalon@hotmail.com

 

Andre/verv

 

 

 

 

Lærlingerepresentant

Lister Oppl.ktr styre

Konstanse V Nilsen

 

 

 

 

Helsefag

 

 

91171080

 

 

Konstanse.v.nilsen@gmail.com

Vararepresentant

Lister Oppl.ktr styre

Hanne Wolden Nilsen

 

 

Vara

 

 

 

47668687

 

 

hawonil@outlook.com

Kandidat til repr. i

Yrkesopplæringsnemnda

Hanne Wolden Nilsen

 

 

Kandidat

 

 

 

47668687

 

 

hawonil@outlook.com

Møteleder/sekretær rådgiverteam

Liv Tone Larsen

Renathe Oma

Anne Karin Skårva

 

 

 

 

91191548

47507299

91394316

 

 

lister@opplaringskontor.no

renathe@opplaringskontor.no

lister@opplaringskontor.no

Andre

Kristoffer Niemi-Olsen

Lars K Berge

 

 

Lærlombud

LO ung

 

 

47363930

95948195

 

Kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

Lars.berge@lo.no

 

Last ned dokumentet her. 

Andre aktuelle saker

Kopirett © 2020 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro