Hjem
Hjem
 
31.1.2019
Referat fra lunsjmøte i rådgiverteamet

Referat fra lunsjmøte i rådgiverteamet

Rådgiverteamet

Representanter og vararepresentanter

Lærlingeombud, LO, styreleder, nestleder

 

Referat fra møte i Rådgiverteamet/Lunsjmøte på Lister Opplæringskontor

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 11.30-14.00

 

 

Flg. Saker ble drøftet og besluttet:

q  Lunsj – sandwich eller pizza eller noe der omkring?? Kl. 11.30-12.00 Pizza😊

q  Gjennomgang av referat fra lunsjmøtet 2. oktober 2018 + oppfølging av saker Ingen merknader!

q  Vårt forslag om oppretting av helseservicefag fikk gjennomslag i Y-nemnda… Godt jobba😊 Applaus!!

q  Halvårige lærlingesamtaler/evalueringssamtaler – form/innhold og status Gikk ut!

q  Presentasjon av Lærlingeundersøkelsen 2018 – dersom denne er klar… Gjennomgang av alle fargekoder og vi er stolte og meget godt fornøyd over resultatet!!

q  Lærlingeforum våren 2019 - i Lyngdal kulturhus? Ja!

 • Forslag til tema?
 1. Rosa Kompetanse – Foreningen fri! Ved Mathias Holst
 2. Bruk av tvang/proaktiv – ved John Arne Rognli
 3. Narkotika – sett i et lokalt brukerperspektiv ved Henrik Birkeland
 • Forslag til dato/tidspunkt?
 1. Mars/april – dagsseminar – uke 10-11-evt 12

q  Profileringsuttrykk og profileringsartikler 2019?

 • Hvordan ønsker dere å profilere lærefag/læresteder/Lister Opplæringskontor i inneværende læreår??
 • Valg/Bestilling/Budsjettramme/
 1. Lader – til kr 100?
 2. Paraplyer
 3. Lysbånd/refleks med lys
 4. Multiverktøy

q  Saker til styremøte 29.01.19? Ingen saker innmeldt.

q  Annet?? Erfaringsutveksling – innspill på hvordan organisere månedlige gruppesamlinger😊

 

 

HUSK: Å sende reiseregning. Fyll ut vedlagte skjema og returner til Lister Opplæringskontor!

Takk for hyggelig lunsjmøte.

 

Hilsen fra

Renathe & Liv Tone – 29.01.19/referent

 

Last ned referatet her. 

Andre aktuelle saker

Kopirett © 2019 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro