Hjem
Hjem
 

Om lærefagene

På denne siden får du oversikt over de ulike lærefagene som vi ved Lister Opplæringskontor administrerer. Vi arrangerer internopplæring i de ulike fagene for både lærling, veileder og faglig leder.

- motivere og stimulere til egen innsats.
- pedagogisk metodeforståelse og samspillskompetanse
- pleie-, omsorg- og miljøoppgaver i helse og sosialtjenesten
- drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning
- matomsorg for enkeltpersoner og grupper
- kontoradministrative funksjoner i offentlige og private virksomheter
Kopirett © 2019 Lister Opplæringskontor
knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektro