Kontor- og administrasjonsfaget.jpg

Kontor- og administrasjonsmedarbeideren jobber med kontoradministrative funksjoner i offentlige og private virksomheter. Andre relevante arbeidsplasser er i biblioteker og ved service- og informasjonssentre. En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne planlegge arbeidsdagen og organisere arbeidsoppgavene på en rasjonell måte. Å kunne innhente, oppbevare, bearbeide og formidle informasjon er sentrale arbeidsoppgaver i enhver virksomhet. Kontor- og administrasjonsfaget har felleselementer med flere fag. Innen sentrale arbeidsområder som salg og kundebehandling, service og økonomi er det likhetstrekk med de fleste av fagene innen utdanningsprogrammet for Service og samferdsel. Det som skiller dette faget fra flere av de andre er informasjons- og veiledningsfunksjoner, kontoradministrativt arbeid som kunnskapsorganisering, bruk av kontorstøttesystemer og saksbehandling.

 Kontor og administrasjonsmedarbeideren kan arbeide i offentlig og privat virksomhet.

 • Læreplasser finnes i Kvinesdal kommune, Farsund kommune og Sirdal kommune. 
 • Læreplasser ca. 2-3 løpende lærekontrakter/1-2 årlig.

 Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del, med to år i skole. Følgende skoler gir tilbud Eilert Sundt Vgs og Flekkefjord Vgs. Læretiden får du ved å kontakte Lister Opplæringskontor som er knytepunkt for opplæringen i de 6 Lister Kommunene, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal.
Læretiden gjennomføres ved en eller flere godkjente lærebedrifter i 24 måneder. Som lærling er du tilknyttet en kvalifisert veileder, i tillegg så er det i hver kommune en faglig leder for ditt fag.

 Personlig egnethet er svært viktig. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar etter hvert som utdanningen gir deg nye oppgaver. En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne planlegge arbeidsdagen og organisere arbeidsoppgavene på en rasjonell måte. Å kunne innhente, oppbevare, bearbeide og formidle informasjon er sentrale arbeidsoppgaver i enhver virksomhet. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren må blant annet være i stand til å systematisere og klargjøre dokumenter for videre behandling.

 Arbeidstakere innen fagområdet kontor og administrasjon utgjør en av landets største yrkesgrupper. Dette medfører svært gode jobbmuligheter. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren innehar kunnskaper som er overførbare mellom virksomheter og bransjer, og vil med sin kompetanse kunne jobbe innenfor både offentlige og private virksomheter. Utviklingen innen yrket går i retning av mindre rutinepregete oppgaver og mer kvalifisert og selvstendig arbeid.

 Det finnes Høgskole og Universitetsutdanninger innen økonomi, regnskap, ledelse og administrasjon. 

 

 

Kontor- og administrasjonsmedarbeideren jobber med kontoradministrative funksjoner i offentlige og private virksomheter. Andre relevante arbeidsplasser er i biblioteker og ved service- og informasjonssentre.

 

 En kontorarbeidsplass, enten den i hovedsak handler om kontoradministrative funksjoner eller direkte kundeservice, er i stadig utvikling og forandring på grunn av den teknologiske utviklingen. Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet er avhengig av de ansattes evne til å håndtere endringer. En kontor- og administrasjonsmedarbeider vil være svært godt kvalifisert til å møte slike utfordringer og samtidig være en støttespiller for sine kolleger i nye tilpasningsprosesser.

Kontor- og administrasjonsmedarbeideren har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder:
 

 • bedriftens organisering, mål og strategi 
 • helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
 • kommunikasjon 
 • service, kundebehandling og veiledning 
 • skriftlig og muntlig informasjonsformidling 
 • innkjøp-, budsjett-, regnskaps- og lønnsrelatert arbeid 
 • kontorstøttesystemer 
 • bransje- og virksomhetsspesifikke systemer for administrasjon og saksbehandling 
 • bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler 
 • kunnskapsorganisering og –flyt i dokument- og informasjonsbehandling 
 • regelverk

En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne planlegge arbeidsdagen og organisere arbeidsoppgavene på en rasjonell måte. Å kunne innhente, oppbevare, bearbeide og formidle informasjon er sentrale arbeidsoppgaver i enhver virksomhet. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren må blant annet være i stand til å systematisere og klargjøre dokumenter for videre behandling. En rask og effektiv saksgang og god kundebehandling betyr mye for den service og profilering virksomheten ønsker å bli forbundet med innenfor arbeidsområdet. Arbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og kvalitetssystemer knyttet til utførelsen av arbeidet.

 Arbeidstakere innen fagområdet kontor og administrasjon utgjør en av landets største yrkesgrupper. Dette medfører svært gode jobbmuligheter. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren innehar kunnskaper som er overførbare mellom virksomheter og bransjer, og vil med sin kompetanse kunne jobbe innenfor både offentlige og private virksomheter. Utviklingen innen yrket går i retning av mindre rutinepregete oppgaver og mer kvalifisert og selvstendig arbeid.

 Kontor- og administrasjonsfaget har felleselementer med flere fag. Innen sentrale arbeidsområder som salg og kundebehandling, service og økonomi er det likhetstrekk med de fleste av fagene innen utdanningsprogrammet for Service og samferdsel. Det som skiller dette faget fra flere av de andre er informasjons- og veiledningsfunksjoner, kontoradministrativt arbeid som kunnskapsorganisering, bruk av kontorstøttesystemer og saksbehandling.
 

 Fagbetegnelse: Kontor- og administrasjonsfaget

Yrkesbetegnelse: Kontor- og administrasjonsmedarbeider