Læreplasser

Hvordan søker du læreplass?

Du må alltid søke om formidling til læreplass via www.vigo.no innen søknadsfristen 1. mars (1. februar for lærekandidater). Du få kode og hjelp til dette ved den Videregående skolen du går på.

Formidling
April/mai
Du blir formidlet til det Opplærings-kontoret som er ansvarlig for det faget du søker. Opplæringskontoret formidler deretter din søknad til aktuell lærebedrift. Opplæringskontoret informerer deg via brev om formidlingsprosessen, framdriftsplan etc.

Ta gjerne selv kontakt med lærebedriften og presenter deg, osv.

Inntak
Mai/juni
Opplæringskontoret og/eller lærebedrift kaller deg inn til intervju. 

Dersom du blir tilbudt læreplass og takker ja til denne, inngås lærekontrakt. Dersom du ikke blir tilbudt læreplass i Listerkommunene, formidles du til andre kommuner i Vest Agder.

Oppstart læretid:

Lister Opplæringskontor arrangerer "kick-off-samlinger" i august i Lister kommunene. Du møter i den kommunen du har fått læreplass. Invitasjon med opplysning om møtedato, sted og tidspunkt vil bli tilsendt deg på e-post. På informasjonsmøtet blir du kjent med andre lærlinger, veileder etc., samt at du får utlevert opplæringsmateriell - som det også bli en gjennomgang av.

I september arrangerer Lister Opplæringskontor også internopplæring i ditt lærefag - for deg, din veileder, og alle andre lærlinger og samarbeidsparter innenfor fagområdet. Invitasjon og informasjon får du tilsendt via e-post.