Læreplasser fordelt på fag og lærebedrift

 

Læreplasser fordelt på fag og lærebedrift

Status pr. 1. september 2014

 

 

Lærefag→

Lærebedrift↓

Barne- og

Ungdom

Helsefag

Aktivitør

IKT-servicefag

Kontor- og adm.fag

Institusjons-kokk

Farsund

4

11

0

3

0

1

Lyngdal

4

4

0

0

0

0

Kvinesdal

5

8

1

2

0

0

Flekkefjord

1

5

1

1

0

1

Sirdal

2

1

0

1

0

0

Hægebostad

2

2

0

0

0

0

Lister vgs

1

0

0

0

1

0

Sshf/sykehus

0

0

0

0

0

1