Læreplasser fordelt på fag og lærebedrift

 

Læreplasser fordelt på fag og lærebedrift

Status pr. 01.01.2019

 

 

Lærefag→

Lærebedrift↓

Barne- og

Ungdom

Helsefag

Aktivitør

IKT-servicefag

Kontor- og adm.fag

Institusjons-kokk

Farsund

8

6

1

   

1

Lyngdal

4

6

 

 

 

 

Kvinesdal

5

9

 

 

1

2

Flekkefjord

5

5

 

2

 

1

Sirdal

1

2

 

 

 

 

Hægebostad

4

1

 

 

 

 

Flekkefjord vgs

 

 

 

 

 

1

Sshf/sykehus

DDV

Andre

 

 

 

1

 

 

4

 

 

1