Læreløpet

Formidling
April/mai
Du blir formidlet til det Opplærings-kontoret som er ansvarlig for det faget du søker. Opplæringskontoret formidler deretter din søknad til aktuell lærebedrift. Opplæringskontoret informerer deg via brev om formidlingsprosessen, framdriftsplan etc.

Ta gjerne selv kontakt med lærebedriften og presenter deg, osv.

Inntak
Mai/juni
Opplæringskontoret og/eller lærebedrift kaller deg inn til intervju. 

Dersom du blir tilbudt læreplass og takker ja til denne, inngås lære-kontrakt. Dersom du ikke blir tilbudt læreplass, formidles du til andre lærebedrifter. 

Før læretiden starter, inviteres du enten
til informasjonsmøte eller til besøk på lærebedriften - for å bli kjent med andre lærlinger, veileder etc.

Læretid
August
2 års læretid starter. Du får opplæring ihht. læreplanens mål og bedriftsinterne mål. I løpet av din læretid foretar Lister Opplæringskontor 4 besøk til deg som lærling.

  • Første tilsynsbesøk gjennomføres i løpet av september/oktober ved oppstart 1. lærehalvår, og skal inneholde lærlingesamtale og undertegning av lærekontrakt.
  • Etter ½-års læretid evalueres du og Opplæringskontoret foretar tilsynsbesøk.
  • Etter 1-års læretid, ny evaluering og tilsynsbesøk.
  • Etter 1 ½-års læretid, tredje evaluering og tilsynsbesøk, samt klarering/oppmelding til fagprøven.

I løpet av de siste 6 måneder av læretiden - avvikles fagprøven…
- til fagarbeider!