Lærlingeforum

Lister Opplæringskontor arrangerer dagsseminar/heldagssamling 2 ganger årlig, i desember og i juni,  hvor aktuelle temaer settes på dagsordenen.

  • Desember/førjulsforum:  2 aktuelle tverrfaglige temaer, etter lærlingenes egne ønsker
  • Juni/2-delt seminar: Første "bolk" er viet et aktuelt tverrfaglig tema, mens andre "bolk" er fagspesifikke delseminar/parallellsesjon - tema etter lærlingenes egne ønsker