Opplæringsmateriell

Det er utarbeidet "Håndbok for lærlinger" og egne mapper til bruk i utarbeidelse av arbeidsoppgaver. Veiledere/faglige ledere utstyres også med tilsvarende materiell til hjelp i veiledningsarbeidet. I tilllegg fører lærlingene loggbok.

Lister Opplæringskontor har også utarbeidet elektronisk håndbok (USB), denne ligger i håndboken og har alle arbeidsoppgavene, slik at du kan fylle inn på pc. Det er også laget mapper til å lagre arbeidsoppgavene i.

Ved informasjonsmøter i august, når læretiden starter vil du få utdelt materiell, dette inkluderer veske, håndbok, elektronisk håndbok (USB) vekkerklokke, kopp, kulepenn, paraply, blyant, merketusj, notatblokk, og nøkkelveske/knippe. Ellers vil materiell og innkjøp av dette variere fra år til år, alt etter som hva rådgiverteamet(lærlingerepresentantene) prioriterer, og hva budsjette gir muligheter for.

Her kan du laste ned bilde av noen av årets (2009 produkter.