Organisering

Organisering av opplæringen

  • Det utarbeides individuell rulleringsplan/individuell opplæringsplan (IOP) i forkant av start læretid, som lærlingene skal følge.  Rulleringsplanen sikrere at læretiden inneholder alle elementer i lærplanen, dvs. tilfredstiller læreplanens krav til opplæring.
  • Hver medlemsbedrift har en faglig leder pr. fag. I tillegg har bedriftene kvalifiserte veileder på hvert lærested/avdeling. Med kvalifiserte veiledere menes at det stilles krav til at veileder har samme eller tilsvarende utdanning som lærlingen oppnår ved bestått fagprøve.