LISTER OPPLÆRINGSKONTOR

Lister Opplæringskontor er knutepunktet for fagopplæring i offentlig sektor i Listerkommunene.

Lister Opplærngskontor er samarbeidsorganet for medlemsbedriftene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal kommune, Sørlandet sykehus - Flekkefjord sshf, Fylkeskommunale institusjoner og private barnehager i regionen. Vi har opplæringsansvar for lærlingene i samarbeid med Utdanningsavdelingen i Vest-Agder, seksjon for fagopplæring ihht. opplæringsloven.

Lister Opplæringskontor har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Barne- og ungdom, Helsefag, Aktivitør, Institusjonskokk, IKT-service og Kontor- og administrasjon

Lister Opplæringskontors overordnede mål er: Kvalitet - bygget på forutsigbarhet og trygghet.

 

Bruk av Håndboka

Håndboka skal være et praktisk hjelpemiddel til å organisere og oppbevare det materiell som er utarbeidet til opplæring i bedrift.  Etter hvert som ny informasjon blir utsendt, skal disse inngå i håndboka.  Vær nøye med ajourhold, oppdatering og vedlikehold!
 
 

Lister Opplæringskontor – nyttig info’

Kontordag hver tirsdag, kl. 0900-1500. Øvrige ukedager er vi som oftest på tjenestereise i Listerregionen.  Ved behov for kontakt/bistand –  prøv om vi er tilgjengelig på mobiltelefonen, evt send en E-post så skal vi besvare henvendelsen straks er vi er tilbake på kontor.

 

Lykke til med opplæringen
Med hilsen
Lister Opplæringskontor

 

Web ansvarlig:
Nikolai Guttormsen