Formål og visjoner

Formål

Lister Opplæringskontor er et samarbeidsorgan for medlemsbedriftene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal kommune, Fylkeskommunale institusjoner, DDV, Sørlandet sykehus Flekkefjord og private barnehager i regionen. Lister Opplæringskontor har på vegne av sine medlemmer påtatt seg et opplæringsansvar for lærlingene i samarbeid med Utdanningsavdelingen i Vest-Agder, seksjon for fagopplæring ihht. opplæringsloven.

Deltakere

Medlemmene av Lister Opplæringskontor kan være kommuner/fylkeskommuner og private bedrifter. Lister Opplæringskontors styre avgjør hvilke bedrifter som kan være medlem av Lister Opplæringskontor. Deltakende bedrift godkjennes som lærebedrift av seksjon for fagopplæring.

Økonomi

Lister Opplæringskontors virksomhet finansieres gjennom offentlige tilskudd. Alle tilskudd formidles til Lister Opplæringskontor. Årsmøtet avgjør hvor stor del av tilskuddet som skal refunderes lærebedriftene, som godtgjørelse for opplæringen av lærlingen.

Styret

Lister Opplæringskontor ledes av et styre på 7 medlemmer med personlig vararepresentaner. Medlemmene skal velges slik at hver kommune/fylkeskommune er representert. Styret har en funksjonstid på 2 år. Det velges med vanlig flertall på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.

Vår Visjon: Sammen er vi mer enn summen av den enkeltes innsats

Dette innebærer at vi arbeider etter prinsippet om gjennomgående representasjon og at lærlingen skal være en aktiv deltaker i sin læretid. Lærlingene velger representant fra sin kommune som blir sittende i noe vi kaller rådgiverteam. Rådgiverteamet skal da være et team som gir oss ved Lister Opplæringskontor råd og inspill i vårt arbeid, rådgiverteamet bestemmer innkjøp profileringsartikler, tema til lærlingesamlingene. Rådgiverteamet velger en representant til styret i Lister Opplæringskontor. Dette innebærer at vi har et eget kvalitetsmål.

Kvalitetsmål: Forutsigbarhet og trygghet.

Vi som er ansatt er ved Lister Opplæringskontor ønsker deg velkommen til oss. Bruk hjemmesiden aktivt, og send oss gjerne en mail med både ris og ros. Ønsker du å komme med forslag på tema til diskusjonsforum så ta kontakt med oss.