Styrets sammensetning

Hilde Mål Førland

STYRETS SAMMENSETNING

Opplæringskontorets styre består av en representant med personlig varamann fra hver av de 6 samarbeidende kommunene, Vest Agder fylkeskommune,

Sørlandet sykehus, DDV, Utdanningsavdelingen og lærlingerepresentant. Styrets sammensetning i perioden 2018-2020 er:

 

 

 

Medlemsbedrift

Representant

Funksjon

Vararepresentant

Farsund

Tor Magnus Knutsen

Styreleder

Mona Aspvik

Flekkefjord

Inger Lill Grimestad

Nestleder

Unni Kydland

Siv K. Skarpenes

Hægebostad

Nils Olav Dunsæd

Styremedlem

Synnøve Hultin

Lyngdal

Thea Wergeland Aas

Styremedlem

Jørg Hadland

Kvinesdal

Lena R. kloster

Styremedlem

Kjell Andre Hjelleseth

Sirdal

Torunn Josdal

Styremedlem

Ommund Fintland

V A Fylkeskommune

Sørlandet sykehus

DDV

Wenche Storaker

Hilse Mål Førland

Ronald Braun

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Olaf H Danielsen

Grete Amundsen

Odd Lasse Worum

Utdanningsavdelingen

Arna Lie

Representant

 

Lærlingerepresentant

Fredrik A Pedersen

01.08.18-01.08.19

Konstanse V Nilsen