Styrets sammensetning

Styrets sammensetning 2012-2014

Opplæringskontorets styre består av en representant med personlig varamann fra hver av de 6 samarbeidende kommunene, Vest Agder fylkeskommune, Utdanningsavdelingen og en lærlingerepresentant.

Styrets sammensetning gjennom 2012 har vært som følger:

 

 

Medlemsbedrift

Representant

Funksjon

Vararepresentant

Sirdal

Katja Bøhm

Styremedlem til mai

Styreleder fom mai

Torunn Josdal

Kvinesdal

Malin Stokkeland

Styremedlem til mai

Nestleder fom mai

Trine N Klungeland

Flekkefjord

Solveig Edvardsen

Inger Lill Grimestad

Styreleder til mai

Styremedlem

Hanne Risvold

Siv Myhre Mydland

Farsund

Tor Magnus Knutsen

Styremedlem

Karen Brox Tregde

Lyngdal

Mikal Stene

Styremedlem

Janne Spilde

Hægebostad

Nils Olav Dunsæd

Styremedlem

Synnøve Hultin

V A Fylkeskommune

Bjørg Hilde Egeland

Styremedlem

Bente R Øysæd

Utdanningsavdelingen

Tove Karlsrud

Representant

 

Lærlingerepresentant

Nils Oddvar Ulland

Ann Kristin Vea

01.01.12-01.08.12

01.08.12-31.12.12

Ann Kristin Vea

Anne Brit Bryggeså