Tilskudssatser

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

 

Tilskuddssatser

Ungdomsrett er søkere som opplæringsloven definerer som rettselever og som utløser Basistilskudd I. Søkere som ikke har ungdomsrett utløser Basistilskudd II.

Tilskuddssatser pr. 01.08.18 – Kilde: Udir.no

  • Basistilskudd I - Ungdomsrett: Tilskuddssats på kr 6.377,- pr. mnd.
  • Basistilskudd II - Ikke ungdomsrett: Tilskuddssats på kr 4.984,- pr. mnd.