Tilskudssatser

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

 

            Tilskuddssatser

o   Basistilskudd I - Ungdomsrett: Tilskuddssats på kr. 4.998,- pr. mnd.

o   Basistilskudd II - Voksne/Ikke ungdomsrett: Tilskuddssats på kr. 3.065,- pr. mnd.

o   Kilde: Udir.no – Satser 2014; tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringslovens § 4-5.

 

 

Satser fra Udir kan lastes ned HER