Lindeland Maskin

Med en liten, men dedikert gruppe på 6 ansatte, tilbyr de et bredt spekter av tjenester, inkludert boring, pressing under vei, transport (inkludert massetransport), muring, grøfting og drenering. De tilbyr også landbruksrelaterte tjenester som slåing og massetransport av blant annet stein, jord og fyllmasser. Lindeland Maskin er kjent for sin korte responstid, personlige service og…

Les mer