Flekkefjord videregående skole

Skolen er kjent for sitt engasjement for studentenes suksess, og tilbyr en rekke ressurser for å støtte studentenes læringsreise, inkludert et trygt skolemiljø og en rekke aktiviteter og arrangementer. Noen av de nylige prosjektene inkluderer elevene som laget en tømmerklo og en tur i kroppsøvingstimene til Lokefjell. Skolen har også en aktiv Facebook-side hvor de…

Les mer

Byremo videregående skole

Skolen tilbyr en rekke programmer, inkludert teknologi og industrifag, helse og oppvekst, og mer. Skolen er kjent for sitt engasjement for studentenes suksess, og tilbyr en rekke ressurser for å støtte studentenes læringsreise, inkludert et trygt skolemiljø og en rekke aktiviteter og arrangementer. Noen av de nylige prosjektene inkluderer elevene som laget en tømmerklo og…

Les mer

Utnytter TikTok: Hvordan lærebedrifter kan fremme sin merkevare gjennom lærlingenes kreativitet

Først og fremst, kan bedriftene oppmuntre lærlingene til å lage innhold som fremhever bedriftens unike egenskaper og tjenester. Dette kan være alt fra videoer som viser en typisk arbeidsdag, til klipp som fremhever spesielle prosjekter eller produkter. Ved å gi lærlingene frihet til å være kreative, kan bedriftene dra nytte av lærlingenes forståelse for hva…

Les mer

ASVO Kvinesdal

ASVO Kvinesdal tilbyr en rekke tjenester, inkludert produksjon, pakking, montering, og mer. ASVO Kvinesdal er kjent for sitt engasjement for inkludering og mangfold på arbeidsplassen, der grunntanken er å skape et minisamfunn som rommer arbeidstakere med usikre yrkesmessige forutsetninger. Det overordnede mål er til enhver tid å ivareta den enkeltes verdighet, selvfølelse og respekt, altså…

Les mer

Grønnes barnehage

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir Grønnes barnehage i Flekkefjord lærlinger en unik mulighet til å lære om barnehagepedagogikk i en praktisk setting. Lærlingene får muligheten til å jobbe med barn i forskjellige aldre, og lære om barns utvikling og behov. Dette gir dem en dyp forståelse av barnehagepedagogikk og forbereder dem for en…

Les mer

Flekkefjord kommune

Kommunens beslutninger og organisasjonskultur skal preges av våre 3 verdier: Vi er rederlige: Vi er engasjerte: Vi er nyskapende: Flekkefjord kommune har fokus på rekruttering, og vi har en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på over 80% i 2023. Hvis lærlingen har høyt nærvær, interesse og god utvikling i faget ønsker vi å beholde de i store faste…

Les mer

Kvinesdal kommune

Kommunens visjon «Mangfold fra hav til hei» med verdiene «nær – grønn – nyskapende» er et fremtidsbilde som skal gjenspeile et mangfoldig kommunesamfunn hvor alle innbyggerne er inkludert og finner sin plass i samfunnet, har gode velferdstjenester, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive arbeidsplasser, variert handels- og servicetilbud og god infrastruktur.Kommunen har stort fokus på…

Les mer