Kvinesdal kommune

Kommunens visjon «Mangfold fra hav til hei» med verdiene «nær – grønn – nyskapende» er et fremtidsbilde som skal gjenspeile et mangfoldig kommunesamfunn hvor alle innbyggerne er inkludert og finner sin plass i samfunnet, har gode velferdstjenester, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive arbeidsplasser, variert handels- og servicetilbud og god infrastruktur.Kommunen har stort fokus på…

Les mer

Hægebostad kommune

I Hægebostad kommune er det ca 200 ansatte. Våre ansatte jobber i mange typer stillinger innen skole, barnehage, helse, kjøkken, kultur, tekniske og administrative fag.Kommunen er en innlandskommune som grenser mot Lyngdal i sør og øst, Åseral i nord, og Kvinesdal i vest. Det er ca 1600 innbyggere i kommunen

Les mer

Farsund kommune

En bemerkelsesverdig styrke i kommunens utvikling er dens engasjement i å støtte og fremme ungdomsutdanning gjennom Lister opplæringskontor. Kommunens satsing på lærlinger styrker ikke bare den lokale økonomien, men skaper også en bærekraftig fremtid ved å gi unge mennesker praktisk kompetanse og verdifulle ferdigheter. Denne strategien hjelper til med å bygge bro mellom utdanning og…

Les mer

Lyngdal kommune

Kommunen ble etablert 1. januar 2020, som et resultat av sammenslåingen av tidligere kommuner Audnedal og Lyngdal, og innehar et areal på 606 kvadratkilometer.Vi yter en rekke offentlige tjenester innenfor nøkkelområder som utdanning, helse og omsorg, kultur, fritid, miljø og tekniske tjenester, drevet av en arbeidsstyrke på rundt 1000 dedikerte ansatte. Vår visjon er “Fornye…

Les mer

Helse og oppvekstfag

Helse og oppvekstfag gir deg en grundig opplæring som åpner dørene til en rekke spennende yrker innen helse- og omsorgssektoren. Du vil lære om helsefremmende arbeid, både når det gjelder fysisk og psykisk helse. Gjennom studiet vil du få innsikt i hvordan kroppen er oppbygd, og du vil utvikle ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling. Videre…

Les mer