Byremo videregående skole

Skolen tilbyr en rekke programmer, inkludert teknologi og industrifag, helse og oppvekst, og mer. Skolen er kjent for sitt engasjement for studentenes suksess, og tilbyr en rekke ressurser for å støtte studentenes læringsreise, inkludert et trygt skolemiljø og en rekke aktiviteter og arrangementer. Noen av de nylige prosjektene inkluderer elevene som laget en tømmerklo og…

Les mer

DDV

DDV tilbyr en rekke tjenester, inkludert brukerstøtte, teknisk support, og opplæring. DDV er også involvert i flere prosjekter for å forbedre og standardisere digital samhandling i kommunene, inkludert bruk av Teams og SharePoint. Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir Digitale Vestre Agder lærlinger en unik mulighet til å lære om IKT-bransjen og offentlig sektor.…

Les mer

NAV Lister

NAVs viktigste jobb er å gi mennesker muligheten til å komme i arbeid og aktivitet, og samtidig sørge for at de som trenger det er sikret inntekt og økonomisk trygghet. NAV har en rekke virkemidler som kan bidra til at den enkelte arbeidssøker får mulighet for jobb, og vet hva markedet etterspør av kompetanse og…

Les mer