Lindeland Maskin

Med en liten, men dedikert gruppe på 6 ansatte, tilbyr de et bredt spekter av tjenester, inkludert boring, pressing under vei, transport (inkludert massetransport), muring, grøfting og drenering. De tilbyr også landbruksrelaterte tjenester som slåing og massetransport av blant annet stein, jord og fyllmasser. Lindeland Maskin er kjent for sin korte responstid, personlige service og…

Les mer

Coop Sørvest

Coop Sørvest SA er en dagligvarevirksomhet som er eid av ca. 225.000 medeiere. Vi eier og driver i alt over 101 butikker fordelt på 4 fylker og 40 kommuner, og har en årsomsetning på ca. 6,7 milliarder. Vi har ca. 2400 fantastiske ansatte, og er organisert med hovedkontor i Sandnes, og tre regionskontorer med beliggenhet…

Les mer

Norsk Ørret

Det klare og kalde fjellvannet fra Sirdalsheiene gir et naturlig utgangspunkt for foredlingen av ørreten deres. Med ekte lidenskap for faget og et unikt fokus på detaljene, produserer de i dag den mest sentvoksende ørreten i verden. Produksjonsanlegget deres ligger i Unesco Magma sitt geopark-område som fremmer bærekraftig produksjon. Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor,…

Les mer