Bli lærebedrift

Hva er en lærebedrift?

Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig.

Opplæringskontoret søker godkjenning for bedriften til Agder fylkeskommune.

 

Hvorfor skal din bedrift bli lærebedrift?

  1. Dere tar et samfunnsansvar
  2. Dere tilfører ny kompetanse
  3. En unik rekrutteringsordning
  4. Økonomisk gunstig
  5. Deres ansatte får prøve seg i nye roller

Hvorfor skal din bedrift bli medlem av et opplæringskontor?

  1. Dere står ikke alene om å oppfylle krav i læreplanen eller lovverk rundt lærlingen.
  2. Lærebedrift og veileder får oppfølging og veiledning i arbeid med lærlingene.
lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02