Personvernerklæring

Innledning

Lister Opplæringskontor er forpliktet til å beskytte personvernet til våre lærlinger, medarbeidere, og andre som vi har en relasjon til. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter personopplysningene dine.

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (som e-postadresse og telefonnummer)
 • Fødselsdato
 • Opplysninger om utdanning og arbeidserfaring

Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine for å:

 • Administrere lærlingforhold
 • Kommunisere med deg
 • Oppfylle våre juridiske forpliktelser

Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring, sletting, og annen uautorisert behandling.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • Be om innsyn i personopplysningene vi har om deg
 • Be om retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger
 • Be om sletting av personopplysningene dine
 • Protestere mot vår behandling av personopplysningene dine

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

 • E-post: post@opplaringskontor.no
 • Telefon: +47 91 39 43 16
 • Post: Strandgaten 5, 4550 Farsund

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02