Et samarbeid på tvers i Lister­regionen

Lister opplæringskontor samarbeider med små og store bedrifter i offentlig og privat sektor.

En av de viktigste oppgavene til Lister opplæringskontor er å sikre riktig fagkompetanse til næringslivet og offentlig sektor, slik at lokale bedrifter kan utvikle seg i tråd med samfunnets behov og forventninger .

Vi har opplæringsansvar for lærlingene i samarbeid med avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune.

I Lister opplæringskontor er våre rådgivere daglig på hjul for å følge opp lærlinger og  bedrifter

Vi strekker oss langt for at alle skal nå sine mål!

 

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Hvis du som lærling/lærekandidat blir mobbet eller trakassert, er det viktig at du sier fra.