Lyst å komme i kontakt?

Våre ansatte

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Hvis du som lærling/lærekandidat blir mobbet eller trakassert, er det viktig at du sier fra.