Grønnes barnehage

Grønnes barnehage i Flekkefjord er en viktig institusjon som gir barn en trygg og stimulerende miljø for å lære og vokse. De tilbyr en rekke aktiviteter som fremmer barns sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling.

Om Grønnes barnehage

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir Grønnes barnehage i Flekkefjord lærlinger en unik mulighet til å lære om barnehagepedagogikk i en praktisk setting. Lærlingene får muligheten til å jobbe med barn i forskjellige aldre, og lære om barns utvikling og behov. Dette gir dem en dyp forståelse av barnehagepedagogikk og forbereder dem for en vellykket karriere innen barnehage. Ved å investere i fremtidige talenter, viser Grønnes barnehage sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for barnehagesektoren.

Kontaktinfo

Telefon: 38 32 22 66

Fag hos Grønnes barnehage

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02