IRS Miljø IKS (avd Flekkefjord)

IRS Miljø IKS har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

Om IRS Miljø IKS (avd Flekkefjord)

IRS Miljø IKS håndterer en rekke avfallsrelaterte oppgaver, inkludert innsamling, sortering, og gjenvinning. IRS Miljø IKS er dedikert til å fremme bærekraftige avfallsløsninger og bidrar til å redusere miljøpåvirkningen fra avfall i deres tjenesteområde. De tilbyr også informasjon og veiledning til innbyggerne om riktig avfallshåndtering.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir IRS Miljø IKS lærlinger en unik mulighet til å lære om avfallshåndtering og gjenvinning i en praktisk setting. Lærlingene får muligheten til å jobbe med en rekke oppgaver, fra innsamling og sortering av avfall til kommunikasjon og kundeservice. Dette gir dem en dyp forståelse av bransjen og forbereder dem for en vellykket karriere innen avfallshåndtering og gjenvinning. Ved å investere i fremtidige talenter, viser IRS Miljø IKS sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for sin bransje.

Kontaktinfo

Telefon: 38 32 60 80

Fag hos IRS Miljø IKS (avd Flekkefjord)

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02