Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) er et selskap som ivaretar kommunenes ansvar for renovasjonstjenestene.

Om Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal

RFL har mottaksanlegg for avfall på Skjolnes i Farsund og Skrumoen i Lyngdal. Begge Farsund og Lyngdal har anlegg for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall. I tillegg finnes det flere returpunkter for retur av glass- og metallemballasje. RFL driver også to betjente miljøstasjoner i kommunene. De legger vekt på sortering og riktig behandling av avfall, inkludert farlig avfall, kjemikalier og væsker.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir RFL lærlinger en unik mulighet til å lære om avfallshåndtering og miljøvern. Lærlingene får muligheten til å jobbe med en rekke oppgaver, fra sortering og behandling av avfall til kundeservice. Dette gir dem en dyp forståelse av bransjen og forbereder dem for en vellykket karriere innen avfallshåndtering og miljøvern. Ved å investere i fremtidige talenter, viser RFL sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for sin bransje.

Kontaktinfo

Telefon: 38 39 07 56

E-post: post@rfl.as

Fag hos Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02