Byggdrifter

Jobben som byggdrifter er i sterk endring. I dag innebærer yrket et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget