Kvinesdal kommune

Kvinesdal kommune er en vakker, vennlig og vågal kommune i Agder, midt mellom Kristiansand og Stavanger med omtrent 6000 innbyggere.

Om Kvinesdal kommune

Kommunens visjon «Mangfold fra hav til hei» med verdiene «nær – grønn – nyskapende» er et fremtidsbilde som skal gjenspeile et mangfoldig kommunesamfunn hvor alle innbyggerne er inkludert og finner sin plass i samfunnet, har gode velferdstjenester, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive arbeidsplasser, variert handels- og servicetilbud og god infrastruktur.
Kommunen har stort fokus på likestilling og mangfold og er sertifisert etter ordningen «Likestilt arbeidsliv».
Det er ca 550 årsverk i kommunen fordelt på ca 680 ansatte. Våre ansatte jobber i mange typer stillinger innen skole, barnehage, helse, kultur, tekniske og administrative fag.

kvinesdal-kommune

Fag hos Kvinesdal kommune

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02