Kjemiprosessfaget

Kjemiprosessfaget spiller en avgjørende rolle i design, kontroll og optimalisering av kjemiske prosesser, og er essensielt for produksjonen av en rekke produkter som bidrar til samfunnets behov, fra farmasøytiske stoffer til petrokjemiske materialer.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget