Teknologi- og industrifag

Gode jobbutsikter i Lister gir teknologi og industrifag deg muligheten til å være med på å drive frem innovasjon og utvikling. Teknologiske fremskritt i dagens samfunn er avhengig av dyktige fagfolk innen teknologi og industri som kan bidra til å løse utfordringer og skape nye løsninger.

Om programområdet

Teknologi og industrifag er en spennende utdanningsretning for de som er interessert i å arbeide med praktiske og tekniske oppgaver.

Du lærer om prinsippene bak ulike teknologier og industrier, og hvordan de kan anvendes i praksis. I tillegg til teorien er det også en betydelig del av læringen som skjer gjennom praktisk arbeid. Studentene får muligheten til å jobbe med ulike verktøy, maskiner og programvare som er relevante for deres spesifikke fagområde.

Læretiden i teknologi og industrifag er en viktig del av utdannelsen. Den gir studentene muligheten til å anvende kunnskapen de har tilegnet seg i et reelt arbeidsmiljø. Læretiden foregår typisk hos en bedrift innenfor relevant bransje.

Teknologi og industrifag gir et bredt spekter av karrieremuligheter innen industri, produksjon, teknologi og ingeniørfag. Nyutdannede kan velge å jobbe innenfor ulike sektorer, som for eksempel

  • maskinteknikk
  • elektronikk
  • bilindustri
  • automatisering
  • energi eller produksjonsoptimalisering.

Samlet sett gir studieretningen innen teknologi og industrifag en solid plattform for de som ønsker å jobbe i et praktisk og teknisk felt. Med den teoretiske kunnskapen og praktiske erfaringen som oppnås gjennom utdannelsen, er det gode muligheter for spennende karrierer og videre vekst innenfor industri og teknologi.

Bilder fra programområdet

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02

Les mer om fagene våre i programområdet