Logistikkfaget

Logistikkfaget er av fundamental betydning for effektiv styring av forsyningskjeder, transport og lagring av varer, og bidrar til å sikre sømløse forsyningsprosesser, redusere kostnader og opprettholde kundetilfredshet.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget