Renholdsoperatør

En renholdsoperatør utfører oppgaver knyttet til rengjøring og vedlikehold av områder for å opprettholde renslighet og hygienestandarder.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet: