Service- og administrasjonsfag

En service- og administrasjonsmedarbeider håndterer kundeservice og administrativ støtte, inkludert telefonsamtaler, e-postkorrespondanse, møtekoordinering, dokumentorganisering og generell støtte, for å opprettholde en jevn drift i organisasjonen.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget