NAV Lister

NAV Lister dekker 6 kommuner i Lister og Lund og har 110 ansatte fordelt på 6 avdelinger.

Om NAV Lister

NAVs viktigste jobb er å gi mennesker muligheten til å komme i arbeid og aktivitet, og samtidig sørge for at de som trenger det er sikret inntekt og økonomisk trygghet. NAV har en rekke virkemidler som kan bidra til at den enkelte arbeidssøker får mulighet for jobb, og vet hva markedet etterspør av kompetanse og utdanning, både nå og de nærmeste årene.

De tilbyr en rekke tjenester, inkludert hjelp til å komme i jobb, økonomi- og gjeldsrådgivning, hjelp i nødssituasjoner, og oppfølging av personer i fengsel. De har også en flyktningtjeneste og tilbyr frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi. NAV Lister er også involvert i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Nav Lister har åpningstider for publikum uten avtale, men oppfordrer til å avtale møter med veilederen din for mer spesifikk hjelp.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir NAV Lister lærlinger en unik mulighet til å lære om offentlig administrasjon og sosiale tjenester. Lærlingene får muligheten til å jobbe med en rekke oppgaver, fra kundeservice til administrativt arbeid. Dette gir dem en dyp forståelse av bransjen og forbereder dem for en vellykket karriere. Ved å investere i fremtidige talenter, viser NAV Lister sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for sin bransje.

nav

Fag hos NAV Lister

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02