ASVO Kvinesdal

ASVO Kvinesdal er en viktig arbeidsinkluderingsbedrift som gir meningsfylt arbeid og opplæring til personer med ulike arbeidsevner.

Om ASVO Kvinesdal

ASVO Kvinesdal tilbyr en rekke tjenester, inkludert produksjon, pakking, montering, og mer. ASVO Kvinesdal er kjent for sitt engasjement for inkludering og mangfold på arbeidsplassen, der grunntanken er å skape et minisamfunn som rommer arbeidstakere med usikre yrkesmessige forutsetninger. Det overordnede mål er til enhver tid å ivareta den enkeltes verdighet, selvfølelse og respekt, altså omsorg for den enkelte.

Kontaktinfo

Telefon: 38 35 16 11

Fag hos ASVO Kvinesdal

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02