Aktivitør

I aktivitørfaget jobber du selvstendig eller sammen med andre for å tilrettelegge for både fysiske og sosiale tilbud til ulike brukergrupper, slik at de kan oppleve mestring, mening og innhold i hverdagen.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget