Coop Sørvest

Coop Sørvest er en del av Coop Norge, en av landets største dagligvareaktører.

Om Coop Sørvest

Coop Sørvest SA er en dagligvarevirksomhet som er eid av ca. 225.000 medeiere. Vi eier og driver i alt over 101 butikker fordelt på 4 fylker og 40 kommuner, og har en årsomsetning på ca. 6,7 milliarder. Vi har ca. 2400 fantastiske ansatte, og er organisert med hovedkontor i Sandnes, og tre regionskontorer med beliggenhet i Haugesund (Nord), Sandnes (Midt), Kristiansand (Sør).

Sammen skaper vi kulturen vår

Coop Sørvest sine verdier er sterkt forankret i summen av det arbeidet hver enkelt ansatt bidrar med i organisasjonen.

Det at vi lever opp til verdiene våre, har betydning for at våre ansatte opplever arbeidet som motiverende, helsefremmende og meningsfylt.

Bærekraft på agendaen

I Coop Sørvest er vi opptatt av bærekraft og har de siste årene satset stort for å drifte selskapet på en enda mer bærekraftig måte. Vi er en stor samfunnsaktør som skal bidra til bærekraft der du er, enten det er i by eller bygd.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, er Coop Sørvest en viktig bidragsyter til å utdanne fremtidens arbeidskraft innen dagligvare. De gir lærlinger en unik mulighet til å lære om dagligvarebransjen fra innsiden, og oppleve alle aspekter av butikkdrift, fra kundeservice til varehåndtering. Dette engasjementet for opplæring viser Coop Sørvests forpliktelse til å bidra til samfunnet og sikre en kontinuerlig strøm av kvalifiserte fagfolk til dagligvarebransjen.

coop

Fag hos Coop Sørvest

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02