DDV

Digitale Vestre Agder (DDV) er et IKT-samarbeid som har som mål å bidra til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i sine eierkommuner. DDV ble etablert i 2006 og har i dag 15 eierkommuner.

Om DDV

DDV tilbyr en rekke tjenester, inkludert brukerstøtte, teknisk support, og opplæring. DDV er også involvert i flere prosjekter for å forbedre og standardisere digital samhandling i kommunene, inkludert bruk av Teams og SharePoint.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir Digitale Vestre Agder lærlinger en unik mulighet til å lære om IKT-bransjen og offentlig sektor. Lærlingene får muligheten til å jobbe med en rekke oppgaver, fra brukerstøtte og teknisk support til prosjektarbeid. Dette gir dem en dyp forståelse av hvordan IKT brukes for å forbedre offentlige tjenester og effektivisere arbeidsprosesser. Ved å investere i fremtidige talenter, viser Digitale Vestre Agder sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for IKT-bransjen.

Kontaktinfo

Telefon: 95 29 70 00

E-post: hjelp@ddv.no

Fag hos DDV

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02