IT-driftsfaget

IT-driftsfaget spiller en essensiell rolle i å opprettholde stabiliteten og sikkerheten til digitale systemer, og er avgjørende for effektiv drift av moderne teknologiinfrastrukturer.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Bilder