Korshavn Havbruk

Korshavn Havbruk AS er Norges sørligste oppdrettsanlegg for laks, lokalisert i Lyngdal og Farsund kommune.

Om Korshavn Havbruk

Med to lokasjoner i Grønsfjorden vest for Lindesnes Fyr og en lokasjon ved Langøy i Farsund kommune, produserer de omtrent 2 500 tonn laks per år. Selskapet har fem heltidsansatte og en person på tilkalling, og de har en vaktordning som innebærer arbeid hver tredje helg. Korshavn Havbruk AS har hatt en betydelig vekst, og de har gjort betydelige investeringer i nye bygninger og båter.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir Korshavn Havbruk AS lærlinger en unik mulighet til å lære om oppdrettsnæringen. Lærlingene får muligheten til å jobbe med en rekke oppgaver, fra daglig drift på anlegget, håndtering av fisk, til vedlikehold av utstyr og kjøring av ROV. Dette gir dem en dyp forståelse av bransjen og forbereder dem for en vellykket karriere innen oppdrettsnæringen. Ved å investere i fremtidige talenter, viser Korshavn Havbruk AS sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for sin bransje.

korshavn-havbruk

Fag hos Korshavn Havbruk

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02