Akvakultur

Verden må doble matproduksjonen innen 2050 for å fø en voksende befolkning.
Mye av den økte matproduksjonen må komme fra akvakultur.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet: