Norsk Oppdrettsservice

Norsk Oppdrettsservice AS (NOS) er en totalleverandør av tjenester for å bekjempe lakselus. I over 10 år har de drevet strategisk luseforebyggende arbeid gjennom produksjon, avl og oppfølging av rensefisk ute på merdkanten.

Om Norsk Oppdrettsservice

Norsk Oppdrettsservice De tilbyr en rekke tjenester, inkludert rensefiskproduksjon, gjenfangst, oppfølging og dataanalyse. NOS produserer årlig rundt 5 millioner rensefisk, inkludert rognkjeks og berggylt, som er bærekraftige løsninger for lusekontroll. De har også utviklet et analyseprogram, Rensefiskhjelperen, som inneholder verdens største databank på rensefisk og er et nyttig verktøy for å oppnå optimal effekt.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir Norsk Oppdrettsservice AS lærlinger en unik mulighet til å lære om oppdrettsbransjen. Lærlingene får muligheten til å jobbe med en rekke oppgaver, fra produksjon og avl av rensefisk til dataanalyse og kundeservice. Dette gir dem en dyp forståelse av bransjen og forbereder dem for en vellykket karriere innen oppdrettsbransjen. Ved å investere i fremtidige talenter, viser Norsk Oppdrettsservice AS sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for sin bransje.

Kontaktinfo

Telefon: 94 02 24 44

Fag hos Norsk Oppdrettsservice

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02