Bilfaget – tunge kjøretøy

Bilmekanikeren på tunge kjøretøy jobber med å reparere og vedlikeholde mekaniske, elektriske og elektroniske systemer på både eldre og nyere kjøretøy.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget