Elektrikerfaget

En elektriker er en som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet: