FFS

Farsund Fortøyningsselskap (FFS) er et maritimt transport- og logistikkselskap med base i Farsund.

Om FFS

FFS tilbyr en rekke tjenester, inkludert sleping og havnebuksering, transport på lekter, berging, management av opplagsbåter, og ingeniørtjenester knyttet til fortøyning og bunnkartlegging. Med rundt 100 ansatte, er FFS dedikert til å levere kvalitetstjenester som oppfyller kundenes behov. De har en flåte av fartøy som er utstyrt for å håndtere en rekke maritime oppgaver.

Som en lærebedrift for Lister Opplæringskontor, gir FFS lærlinger en unik mulighet til å få fagbrev i flere forskjellige fag, og å lære om den maritime transport- og logistikkbransjen. Dette gir dem en dyp forståelse av bransjen og forbereder dem for en vellykket karriere. Ved å investere i fremtidige talenter, viser FFS sin forpliktelse til å styrke lokalsamfunnet og sikre en bærekraftig fremtid for sin bransje.

Kontaktinfo

Telefon: 38 39 12 29

E-post: mail@ffs-as.com

Bilder

Fag hos FFS

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02